Osvědčení

Všichni zaměstnanci společnosti DRBIZOL, s.r.o., i externí pracovníci prošli potřebnými školeními, která jsou nutná pro profesní zvládnutí prováděných činností a dodržování pracovní bezpečnosti.

Osvědčení o absolvovaných školeních představitelů firmy