Izolace, hydroizolace střech Praha

Vážení zákazníci,
vítáme Vás na internetových stránkách naší firmy.

Stavební společnost DRBIZOL roku 2003 založili Radek Drbal a Martin Drbal, odborníci v oblasti hydroizolace a stavebních izolací střech již řadu let.

Cílem stavební společnosti je nabídnout koncovému uživateli za přijatelnou cenu kompletní servis v oblasti stavebních izolací (poradenská činnost, vlastní realizace, poskytování záruk).

Hydroizolace plochých střešních plášťů

Postupy hydroizolace

Hydroizolace střech vyžaduje velkou pozornost při samotném provedení. Používáme střešní pláště z fólií a asfaltových pásů, provádíme rekonstrukce plochých střešních plášťů.

více o hydroizolaci >>

Komplexní servis a poskytování záruk na montáž izolace

 • Zajištění odborné konzultace a vypracování návrhu technického řešení aplikovaných izolačních systémů. Obchodně technická nabídka s návrhem technického řešení je pro Vaši stavbu vyhotovována bezplatně.
 • Garance smluvní záruky na dodávku a montáž v délce 10 let od data předání zhotoveného díla investorovi. Záruka se nevztahuje na závady způsobené neodborným zacházením.
 • Poskytnutí pozáručního servisu po dobu 10 let, přičemž mimozáruční servisní úkony budou účtovány dle skutečně provedené práce (bez paušálních poplatků).
 • Zajištění pravidelných bezplatných kontrol u námi aplikovaných střešních plášťů každých 6 měsíců po dobu deseti let, které zákazníkovi zajistí včasné upozornění na případnou změnu chování střešního pláště.
 • V souladu se zájmem o zákazníka zabezpečíme do 24 hodin od okamžiku nahlášení závady nebo reklamace účast technika na inkriminovaném místě, v případě havarijní situace garantujeme jeho účast do 12 hodin.
 • Naše společnost je pojištěna standardním pojištěním podnikatelských rizik.

Zabezpečení kvality hydroizalace a díla

 • Pro zajištění dobré kvality díla konzultuje naše společnost postup a výsledek činnosti, včetně uplatnění všech důležitých technických detailů, s projektanty zadavatelských organizací. Závěry posouzení jsou vždy v procesu návrhu zakázky zaznamenávány do projektové dokumentace. Tuto část přípravy akce považujeme za velice podstatnou, neboť snižuje případné změny v průběhu stavebních prací na minimum.
 • Společnost DRBIZOL, s.r.o. používá při provozovaných činnostech ověřené materiály a technologie renomovaných výrobců z tuzemska i zahraničí s využitím jejich know how. Všechny námi používané materiály a systémy úspěšně prošly požadovanými certifikačními zkouškami, splňujícími obecně platné předpisy a relevantní technické normy ČSN. Důsledně dbáme na přesné zabezpečení stanovených podmínek a dodržování pracovních postupů daných výrobcem, čímž je společně s vlastní závěrečnou kontrolou provedené práce připravena úspěšná validace a převzetí díla zadavatelem. Důraz je kladen rovněž na plnění náročných ekologických požadavků.
 • Při provádění prací spolupracujeme s osvědčenými subdodavateli, kteří jsou hodnoceni a vybíráni s velkým důrazem
  na dokladovatelnou kvalitu odváděné práce a předávaného produktu. Zabezpečením kvalifikační způsobilosti vybraných dodavatelů a jejich produktů při zadávání zakázek tak plníme jeden ze základních požadavků investorů.

Vyškolení zaměstnanci na pokládku izolací

Všichni zaměstnanci společnosti DRBIZOL, s.r.o., i externí pracovníci prošli potřebnými školeními, která jsou nutná pro profesní zvládnutí prováděných činností a dodržování pracovní bezpečnosti. Podívejte se na osvědčení o absolvovaných školeních.

Na základě dosahované spokojenosti zákazníků je plněn základní cíl naší stavební společnosti její stálý a úspěšný rozvoj.

MÁTE NĚJAKÝ DOTAZ?

Napište nám, my se ozveme a rádi Vám pomůžeme.

Nabízíme

 • Hydroizolace
 • Izolace střech
 • Stavební izolace
 • Zabezpečení kvality hydroizalace a díla

Kontakty

DRBIZOL s.r.o.
Třešňovka 1703
252 63 Roztoky u Prahy
Česká republika

tel.: 776 623 542
tel.: 608 516 433

email: drbizol@seznam.cz

IČ: 26745208
DIČ: CZ26745208
Zapsaná v OR u MS v Praze, oddíl C, vložka 91057

Vedení společnosti

MARTIN DRBAL, jednatel společnosti
Mobilní telefon: 776 623 542
E-mail: drbizol@seznam.cz

RADEK DRBAL, jednatel společnosti
Mobilní telefon: 608 516 433
E-mail: radekdrb@seznam.cz

Bankovní spojení: ČSOB Praha 4
Číslo účtu: 181194819/0300